Integritetspolicy

Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation)
Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

När du genomför ett köp och använder våra tjänster sparar och hanterar vi personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi använder är namn- och adressuppgifter samt e-post och betalsätt. Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till några övriga aktörer.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi raderar de uppgifter vi har om dig.